Specialtandpleje

Egenbetaling og tilskud.

Egenbetaling og tilskud

Egenbetaling
Der er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 2.075,- pr. år (2022) at være tilmeldt specialtandplejen. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.

Betalingen dækker al tandlægelig behandling og forebyggelse, som der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er behov for og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i narkose. Borgeren skal som hovedregel selv betale for transport/forflytning til/fra tandklinikken.

Egenbetalingen opkræves hvert år i 1. kvartal, og der opkræves kun den fulde egenbetaling såfremt der har været ydelser svarende til hele beløbet i det forløbne år. Du vil modtage en faktura med et indbetalingskort. Vi anbefaler, at du tilmelder din betaling for omsorgstandpleje til Betalingsservice enten via din bank eller ved at kontakte Syddjurs Kommune / Borgerservice.

Tilskud fra Danske Regioner (‘sygesikringen’)
Hvis en borger er tilmeldt specialtandplejeordningen, kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (‘sygesikringen’). Det er frivilligt at være med i specialtandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.