Specialtandpleje

Behandlinger i specialtandplejen.

Behandlinger

Specialtandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • afhjælpning af smerter
  • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne i specialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Specialtandplejen består af en kommunal del der tilbyder undersøgelse, forebyggelse og evt. behandling, og en regional del, der varetager behandling af de vanskeligste tilfælde, og som har mulighed for at tilbyde behandling i narkose. Den kommunale del foregår på klinikkerne i Syddjurs Kommune. Den regionale del har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg. Henviste borgere fra Syddjurs vil fortrinsvis blive behandlet i Randers:

Regionshospitalet Randers
Afd. for regional specialtandpleje
Skovlyvej 1 (Indgang 2, ved skadestuen)
8900 Randers
Telefon: 89 10 32 80

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for specialtandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i specialtandplejen kan du kontakte Syddjurs Kommunale Tandpleje på tlf. 87 53 51 00.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.