Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er ‘Visitation til Sundhed og Omsorg’, der visiterer til omsorgstandpleje. Kommunens visitatorer vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

For at blive visiteret til omsorgstandpleje skal man rette henvendelse til Syddjurs Kommune:

Visitation til Sundhed og Omsorg
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Telefon: 87 53 58 59
Telefontid: Hverdage kl 9-11, onsdage lukket
E-mail: visitation.hj@syddjurs.dk

John Baggersgaard, Distriksleder
Skrejrupvej 7
8410 Rønde

Telefon: 29 74 22 53
E-mail: joba@syddjurs.dk

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

Her finder du pjece om Omsorgstandpleje i Syddjurs Kommune i PDF format til evt. print i A4.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.