Pris og egenbetaling

Pris og egenbetalingDet koster kr. 530,- pr. år (2019) at være tilmeldt omsorgstandplejen (‘egenbetaling’). Beløbet reguleres en smule hvert år. Til gengæld er alle behandlingsydelser og besøg gratis for borgeren.

Efter tilmelding vil du modtage en faktura med et indbetalingskort. Det vil være en rigtig god ide at tilmelde din betaling for omsorgstandpleje til BS (Betalingsservice). Syddjurs Kommune vil gerne hjælpe dig med at få oprettet tilmeldingen.

Hvis du ønsker, at vi skal tilmelde din betaling til BS, skal du kontakte Syddjurs Kommune/Borgerservice ( telefon 8753 5000) og oplyse dit cpr.nr. samt reg.nr. og konto.nr. som du ønsker beløbet skal hæves fra. Du kan også vælge at sende/aflevere det fremsendte indbetalingskort til din bank og oplyse dem om, at du ønsker at denne opkrævning fremover skal tilmeldes BS.

Ved tilmelding til BS skal 1. indbetalingskort altid betales. Herefter vil beløbet automatisk blive trukket på din konto.

Beløbet dækker undersøgelse, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese.

Der gives ikke tilskud til kørsel. Dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter social- og pensionslovene som pensionstillæg.

Hvis man er medlem af sygeforsikringen ’danmark’ [klik her] kan man få et tilskud til egenbetalingen vedr. omsorgstandpleje på op til kr. 350,- (2019) pr. år.

Hvis en borger er tilmeldt omsorgstandplejeordningen kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten. Det er frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.