Pris og egenbetaling

Pris og egenbetaling i specialtandplejenDer er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 1.935,- (2018) pr. år for at få specialtandpleje. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen men skal ikke der udover betale for selve tandbehandlingen. Borgeren skal som hovedregel selv betale for transport/forflytning til/fra tandklinikken (der kan søges om tilskud).

Egenbetalingen opkræves hvert år i 1. kvartal og der opkræves kun den fulde egenbetaling såfremt der har været ydelser svarende  til hele beløbet i det forløbne år.

Du vil modtage en faktura med et indbetalingskort. Det vil være en rigtig god idé at tilmelde din betaling for specialtandpleje til BS (Betalingsservice). Syddjurs Kommune vil gerne hjælpe dig med at få oprettet tilmeldingen. Hvis du ønsker, at vi skal tilmelde din betaling til BS, skal du kontakte Syddjurs Kommune / Borgerservice (telefon 87 53 50 00) og oplyse dit cpr.nr. samt reg.nr. og konto.nr., som du ønsker betalingen skal hæves fra.

Du kan også vælge at sende/aflevere det fremsendte indbetalingskort til din bank og oplyse dem om, at du ønsker at denne opkrævning fremover skal tilmedes BS. Ved tilmelding til BS skal 1. indbetalingskort altid betales. Herefter vil beløbet automatisk blive trukket på din konto.