Hvad er omsorgstandpleje?

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.


Behandlingsmæssigt
omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og da behandlingen oftest ydes i borgeres private hjem, er mulighederne begrænsede.

Behandling udføres af personale fra Syddjurs’ Kommunale Tandpleje. Der er ikke længere fritvalgsordning for omsorgstandplejepatienter. Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje og har valgt privat tandlæge før 1. januar 2013 kan fortsætte i privat regi som en overgangsordning. Gennemførelse af behandlinger, indeholdende ydelser for mere end kr. 1000,- kan dog forsat først ske efter godkendelse af Syddjurs Kommunale Tandpleje. Behandlinger må ikke påbegyndes før godkendelse foreligger. Udførte, men ikke godkendte behandlinger, kan ikke honoreres.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

  • ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)
  • ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Syddjurs Kommune informerer om omsorgstandplejen på sin hjemmeside [klik her].